Juniors      Amateurs      Professionals      Street Jam      Bunny Hop

Dalības maksa

Meistari - 15€
Amatieri - 12€
Iesācēji - 8€

Nolikums Vecāku piekrišana